Ne dersiniz, zamanımızın erkeği kadın ruhundan anlıyor mu sizce? Bence pek anladığı söylenemez. Hani o eski İstanbul beyefendisi dediğimiz erkekler olsa günümüzde neyse de. Biliyorsunuz onların da soyu tükendi neredeyse. Günümüz yeni yetme erkeklerin ise kadının bir ruhu olduğunun bile farkında olduğunu sanmıyorum. Biraz ağır oldu galiba ama gerçekler acıdır. Zaten tüketim toplumu olduğumuzdan beri insanların yapısı değişti. Her şeyi pek kolay tüketir olduk. İlişkilerimizi, sevdiklerimizi bir çırpıda tüketiyoruz. Üretmek, kotarmak, yapmak şöyle dursun, tüketemediklerimizi de hemen kaldırıp çöpe atıveriyoruz. Yani huyumuz suyumuz değişti. Tabi, toplumsal değerlerimiz de. Bırakın kadın ruhundan anlamayı, büyüklerimize saygı göstermez olduk.
Gelelim konumuza! Bir kere her şeyden önce kadın ve erkek hem ruhsal hem fiziksel açıdan birbirinden farklı özelliklerle yaratılmışlardır. Yani birbirlerini tam olarak anlamalarını beklemek doğru olmaz. Ancak anlayış gösterip, saygıyla birbirlerini kabul etmeleri gerekir. En azından ben böyle düşünüyorum.
Şimdi kadın ve erkek farklı özelliklerde varlıklar olunca, her zaman uzlaşmaları mümkün olmuyor. Bence kadınları erkeklerden farklı kılan en önemli özellik ruhlarında gizlidir. Kadın ruhu daha duyarlı, sabırlı, duygusal ve dayanıklıdır. Erkek ruhundan daha hassas yapıdadır. O yüzdendir ki, doğurganlık gibi çok kutsal olan bir özellik kadına verilmiştir. Kadın, anne olma özelliği ve duyarlı ruhu nedeniyle erkeğe oranla bazı alanlarda farkındalığı daha yüksek bir varlıktır. Etrafına bakışı başkadır. Olayları ve insanları daha kolay algılar, farkına varır. Üstelik kadın ruhu acılara erkekten daha dayanıklıdır. Acısını içinde tüm hızıyla yaşar ama etrafına pek belli etmez. Ve erkeğe oranla daha kolay affeder. Fiziksel olarak narin yaratılan kadının ruhu da incedir. Anlaşılmak, ilgilenilmek, özen gösterilmek ister. O annelik özelliği gereğince hayatındaki erkeğe de korumacı yönüyle yaklaşır. Sahip çıkmak, besleyip, büyütmek ruhsal özelliklerinin içinde vardır. Erkeğin onu anlamasını karşılık vermesini bekler. Peki, erkek onu yeterince anlayabilir mi? Hayır. Çünkü erkek bu özellikleri kadın gibi yoğun bir biçimde ruhunda barındırmaz. O yüzden erkekler kadın ruhundan pek anlamazlar.
Erkekler doğaları gereği daha katıdır, serttir, incelikten biraz yoksundur. Onlar fiziksel olarak güçlü yaratıldıklarından, bu güçlerini kullanmayı severler. Hatta sayıları az da olsa zaman zaman zarif, kibar, anlayışlı erkeklerle karşılaştığımızda, “kadın ruhu gibi ince ruha sahip bir adam” demez miyiz? Deriz tabi. Çünkü alışılmadık bir durumdur. İşte bu nedenle erkekler kadınları zor anlarlar. Onlar biraz “höt höt” yapılı varlıklar oldukları için dıştan duyarlı görünseler bile özlerinde bu özelliği taşırlar ve yeri geldiğinde hemen kullanırlar. En efendisi, medenisi, eğitimlisi bile damarına basıldığında bu yüzünü gösterir. Gerçi şimdi diyeceksiniz ki kadınların içinde yok mu “höt höt” tipler? Var ama erkeklerle kıyaslandığında devede kulak kalır. Şimdi bu durumda nasıl beklersiniz “höt höt” bir adamın, ince ruhlu, zarif, narin bir kadını anlamasını? Bu biraz hayalcilik olmaz mı? Ama şunu da vurgulamak gerekir. Erkekler kadın ruhunu çözmek, anlamak için uğraş vermişlerdir. Özellikle sanatçı erkekler. Fakat tam olarak algılayamamışlardır. Dedim ya her iki cins farklı özelliklerle yaratılmış. Bence bu nedenle erkek kadını tam olarak anlayamaz. Tıpkı, kadının da erkeği tam olarak anlayamayacağı gibi. O zaman yapılacak en doğru iş, karşılıklı saygı ve anlayışla kabullenmektir. Yoksa sorun devam eder. Yani kavga, gürültü eksik olmaz. Zaten bu sürtüşmelerde de ezilen taraf, narin yapılı kadın ruhu olmaktadır. Bence erkeği hep yöneten taraf olan kadının, bu durumu da kendisi çözmelidir. Yani “şu erkekler bizi niye hiç anlamıyor” demek yerine, “ onların bizi anlaması mümkün değil, iyisi mi biz idare edelim.” demesi lazım. Aksi takdirde kadın kendini boş yere üzer.

Şadan HERGÜNER