DİKSİYON (DOĞRU VE GÜZEL KONUŞMA) EĞİTİMİ

İyi bir konuşmacı olmak için, düzgün bir diksiyona sahip olmak gereklidir. Doğru, güzel ve etkili konuşma ise kelimeleri doğru seslemek, tonlama ve vurguya dikkat etmek, akıcı ve arı bir Türkçeyle konuşmak, konuşmak kadar dinlemeyi de bilmektir.
Konuşurken kendini en doğru şekilde ifade etmek, kelimeleri ve cümleleri tane tane karıştırmadan ama dinamik bir biçimde konuşmak gerekir. Monotonluktan uzak dinamik bir sesle konuşmalıdır. Unutulmaması gereken bir detay da Türkçenin yazıldığı gibi okunmadığıdır. Ya da konuşulduğu gibi yazılmadığıdır.
Doğru ve güzel konuşma sadece iş hayatımızda değil, sosyal hayatımız ve özel hayatımız içinde çok önemlidir. Kendimizi doğru ifade edip anlatamazsak, etkili konuşamazsak, karşımızdaki kişide güven duygusunu oluşturamayız. Bu da her zaman kaybetmemize neden olur. Özellikle satış pazarlama işi yapanların, eğitmenlerin, ikna kabiliyetine dayalı işler yapanların, sunum yapanların çok iyi birer konuşmacı olmaları gerekir.
Ne yazık ki, okullarımızda ders olarak yer almayan doğru ve güzel konuşma eğitiminin özel kurslar ve derslerle alınması gerekiyor. Ben de yüz yüze ya da online kamera aracılığıyla bu eğitimi isteyen her bireye, uygun fiyat seçeneği ile vermek arzusundayım. 15 saatlik eğitimin içerisinde şu başlıklar yer alıyor:
1- Doğru nefes alma
2- Harf ve kelimeleri doğru sesleme
3- Tonlama
4- Vurgulama
5- Doğaçlama
6- Sesi doğru kullanma
7- Doğru konuşma kurallarına uygun okuma

İÇSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Kaliteli, Mutlu ve Huzurlu bir hayat için içinizdeki büyük gücü uyandırın.


Günümüz yaşamında son yıllarda Kişisel Gelişimin ne denli önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İş hayatı, özel hayat ve sosyal hayatta kendimizi ne kadar geliştirir ve içsel gücümüzün farkına varabilirsek, o kadar başarılı oluyoruz. Çünkü Kişisel Gelişim, hayatta varmak istediğimiz hedeflerin sınırlarını zorlamamız için bize gereken güven ve desteği veriyor, kendimizi daha yakından tanımamızı sağlıyor. İçsel ve ruhsal gelişim ise, içimizdeki gücü fark etmemizi, bilincimizi ve manevi gücümüzü daha üst seviyelere taşımamızı ve hayatımıza egemen olmamızı sağlıyor. Yani bu iki gelişim birbirini tamamlıyor.

İçsel ve Zihinsel Gelişimin Hayatımıza Katkısı

İçsel gelişim eğitimi, bugüne kadar yaptıklarınızı bir kenara bırakıp, bundan sonra neler yapacağınızı ve hayatınızı nasıl yaşamanız gerektiğinizi anlamanızı sağlıyor. Yaşadıklarınızın yanlış olduğunu düşünmeden, hatalarınızın altında ezilip üzülmeden, hepsinin yaşanması ve ders alınması gereken birer deneyim olduğunu anlayıp, onları bir kez daha tekrarlamadan hayatınıza devam etmenizi sağlayan ve size yeni bir başlangıç olanağı veren, yepyeni bir anlayış sunuyor. Yeter ki içinizdeki manevi güce, olumlu düşünmenin mucizesine ve zihninize inanın. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor.
Hepimiz dünyaya benzersiz katkılarda bulunmak için geliyoruz. Hepimizin bir yeteneği, kapısının açılmasını bekleyen bir dehası var. Hepimiz farklı yaratılmışız. Önemli olan bu farklılığımızın farkına varabilmek ve onu ortaya çıkarabilmek. Bunun için de hayatımızın kontrolünü elimize almamız gerekir. İşte içsel ve zihinsel gelişim eğitimi bunu yapmamızı sağlar. “Hayatımın kontrolünü nasıl bir anda elime alabilirim? Fark yaratacak, kendime ve başkalarına katkı sağlayacak şeyi nasıl bugün yapabilirim? Nasıl gelişebilirim, nasıl öğrenebilirim, nasıl büyüyebilirim, bu bilgileri nasıl edinip, anlamlı ve zevkli bir biçimde paylaşabilirim?
O halde gelin, içsel ve zihinsel gelişim eğitimiyle kendi tarihinizdeki kendi miladınızı hemen belirleyin. Bilin ki, içinizdeki gücün bağlarını çözmek sizin elinizde.

İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişidir. Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.
İletişim, iş ve sosyal ilişkilerde başarıya kaynaklık eder. Fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak, ilgilendiğimiz alanları geliştirmek ve insanlara isteklerimizi açıklamak için iletişim beceri ve stratejilerine gereksinim duyarız. Duygu ve içgüdülerimizi açıklamak için dil ve vücut diline dayalı iletişim yöntemleri geliştirmemiz gerekir. Etkin bir iletişim kurulabilirse, bireyler hayatlarını olduğu gibi yaşamak yerine, kendi dünyalarını şekillendirebilirler.
Doğru İletişim kurmayı bilmeden ne iş hayatımızda ne de özel ve sosyal hayatımızda başarılı olamayız.
İletişim kurma konusunda eksiklikleriniz varsa; iş hayatı, sosyal hayat ve özel hayat kapsamlarında size özel bir eğitim programı hazırlayıp, sunabilirim.

TELEFONDA ETKİLİ KONUŞMA İLE BAŞARILI İLETİŞİM EĞİTİMİ

Üç şeyin geri dönüşü yoktur; ağızdan çıkan sözün, yayından çıkan okun, kaçırılan fırsatların. Kendini doğru ifade edebiliyor olmak, bildiğini karşı tarafa doğru aktarabiliyor olmak kişinin iş ve özel yaşamındaki en önemli olgularından biridir. Telefonda Etkili Konuşma Eğitimi, bu gerçekten yola çıkarak dilin doğru kullanılması, iletişimin istenilen düzeye taşınması, telefonda bilginin doğru aktarılması ile ilgili tekniklerin paylaşılmasını içerir. Ayrıca eğitimde, Türkçenin etkili kullanılması, diksiyon, vurgu, tonlama gibi konuları kapsarken, insan ilişkilerinde karşılıklı anlaşma zemininin oluşturulması için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Özellikle telefonla satış yapanların, yönetici asistanlarının, sekreterlerin gereksinim duydukları bir eğitimdir.

VERİMİ ARTIRAN İSTEKLENDİRME (MOTİVASYON) EĞİTİMİ

Motivasyon, bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istektir. Hayatımızdaki kazanımları en yüksek noktaya çıkarabilmek için, ortaya konan çalışma, azim, istek ve davranışların bütününe motivasyon denir.
Herkesin, her zaman ve her alanda motivasyona ihtiyacı vardır. Zaten bu şekilde bir ihtiyaç olmasa, hayat anlamını yitirir. İnsanlar genellikle bazı şeylere sahip olmak isterler. Bunları elde edebilmek için, içeriden veya dışarıdan belli bir motivasyon içinde olmaları gerekir. Motivasyon yoksa hayatın amacı kalmaz ve insanlar, sigortası atmış elektrik sistemi gibi depresyon benzeri hastalıklarla karşılıklı kalırlar. Önemli olan bu aşamaya gelmeden gerekli çalışmayı yapmaktır.
Motivasyon eğitimi, sıkıntıya düştüğümüz konularda nasıl istekleneceğimizi anlatan, ne gibi yollar izlememizi öğreten bir eğitimdir.
Çalışanlara, öğrencilere ve isteklendirme yardımı almak isteyen herkese, ihtiyaç duyulan konuya uygun olarak hazırlayacağım ve sunacağım bir eğitimdir.

Şadan HERGÜNER
İletişim Danışmanı,Yazar, Eğitmen