HIDRELLEZ NEDİR?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdrellez, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Hıdrellez’de 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturur. Bu nedenle 5 Mayıs kış mevsiminin bitişi olarak görülür ve Hıdrellez ile yazın gelişi kutlanır. Bahar aylarıyla birlikte toprağın bereketlenmesi, insan açısından oldukça önemlidir. Bahar ayının gelişi beraberinde bereketi de getirir ve üretilen üründe artış yaşanır. Bu açıdan Hıdrellez’den beklenen bereket de idrak edilmektedir. Öte yandan Hıdrellez’in kökeni tartışmalıdır. Bazıları Hıdrellez’in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine dayandırırken, kimileri ise Orta Asya Türk kültürü ve inançlarına kadar dayandığı yönünde görüş belirtmektedir. Bütün buna rağmen geniş bir coğrafyayı etkileyen Hıdrellez’i tek bir kültüre mal etmek doğru olmaz. Anadolu'da, Orta Doğu'da, İran'da, Balkanlar'da ve Doğu Avrupa ülkelerinde bu çeşit kutlamalar yapılmaktadır.
HIZIR'IN ÖZELLİKLERİ

Ölümsüzlüğün sırrını çözen Hızır'ın bolluk ve bereket dağıttığına inanılır. Ülkemizde Hızır'ın kalbinin temiz, Allah'a inan insanlara yardım eden, uğradığı yere bolluk, bereket, zenginlik sunan, insanlara şifa ve derman dağıtan, bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların güçlenmesini, şanslarının açılmasını sağlar. Hızır ayrıca uğur ve kısmet sembolü olarak görülür. Mucize ve keramet sahibi olduğuna inanılmaktadır. Ülkemizde Hıdrellez olarak kutlanan 6 Mayıs, Hıristiyanların inancında da doğanın uyandığı gün olarak kabul edilmektedir. 
KUR'AN-I KERİM'DE HIZIR

Hızır'dan Kur'an-ı Kerim'de doğrudan isim olarak bahsedilmese de, Kehf Suresi'nde bahsedilen olaydan Hızır çıkartılmaktadır. Kehf Suresi'nde Hz. Musa ile bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Musa ile gencin balıkları unutmasının ardından karşılarına çıkan birinden bahsedilir. 65. ayette, "Derken, Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular." denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilmektedir. 
Hıdrellez gecesinde Hızır'ın uğradığı yerlere bereket ve bolluk geleceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların, para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar.