Doğduğu gün olan 22 Haziran’da, Ramazan ayında, 71 yaşında Allahın rahmetine kavuştu milyarların sevgilisi Profesör Yaşar Nuri Öztürk. Seveni kadar sevmeyeni, lanetleyeni de çoktu. İşine gelmeyenler onu anlamak istemedi ve anlamadı. O ve onun hocası konumunda sayılan Profesör Süleyman Ateş korkmadan, yılmadan gerçekleri söylediler. İslamiyet’i yobaz düşüncelerden, hurafelerden arındırmak için çalıştılar. 50’ye yakın kitap yazdı Yaşar Nuri Öztürk. Eserleri birçok dile çevrildi. Türkiye’de Kur'ân-ı Kerîm'in Özüne Dönüş Hareketi'nin öncüsü oldu. Benim gibi birçok insan, onun sayesinde ibadetini Türkçe Kur’an okuyarak yapmayı ve dinini Kur’an’dan okumayı öğrendi.

Sinirli, agresif bir yanı vardı. Dilinin kemiği yoktu. Pat diye söylerdi. Ama herkesin bir kusuru, zaafları vardır. Kusursuz yaratılmış insan gördünüz mü hiç? Bu huyu da onun kendi sınavıydı. Allah ile arasında olan bir konu. Başkalarını ilgilendirmez. Yanlışlarımız ve doğrularımızla yaşar, sınavımızı verir gideriz. Kusuru yüze vurmak dindeki en büyük yanlışlardan biridir, unutmamak lazım.


Yaşar Nuri Öztürk, arkasında yığınlarca kitap ve paylaşım bırakmış, görevini yerine getirmiş bir Allah kuluydu.

Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir aydın ilim adamıydı. Onun ölüm şeklini bile kötüye kullanan gerçek Allah inancından yoksun bazı kesimler şimdi yazıyorlar ama başlarına ne geleceğini acaba biliyorlar mı? Allah onu öyle bir zamanda aldı ki, merak ediyorum kaç kişiye nasip olur bu? Doğduğu günde ve ramazan ayında Hakkın Rahmetine kavuştu. Cuma namazında da defnedilecek.” Düşünenler için bunda bir ibret vardır.”
Nurlar, ışıklar içinde uyu hocam. Bende hakkın çok senden çok şey öğrendim, umarım helal edersin. Allah senden razı olsun. Mekânın en güzel cennetler olsun. Huzur içinde ol.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yaşar Nuri Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak Trabzon'un Sürmene ilçesinin Küçükdere köyünde doğmuştur. Çoğu Çaykara'da bulunan Niyazoğlu sülalesindendir. İlk eğitimini babasından Kur'an okuyarak aldı ve dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında "İslâm Felsefesi" konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa'da Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New York'ta "İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce" dersleri okuttu.
Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982'de "Türkiye Millî Kültür Vakfı" ödülünü kazandı.

Hayat Hikâyesi

Yurt dışında ve yurt içinde pek çok yerde İslâm dininin zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. Türkiye'de Kur'ân-ı Kerîm'in Özüne Dönüş Hareketi'nin öncüsü olan ve Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği "20. Yüzyılın En Önemli Kişileri" listesinde kamuoyunca belirlenen yüz isim arasında ilk on arasına giren Yaşar Nuri Öztürk[4] aynı zamanda da, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. ABD-New York’ta (The Theological Seminary of Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak “İslâm Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture’ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında elliye yakın kitabı vardır.


Şadan HERGÜNER